Waarom er wel verschillen zijn tussen mannen en vrouwen.

Job de Grefte

Het glazen plafond. Volgens velen een ernstige belemmering om door te breken naar de hoogste functies binnen het bedrijfsleven en andere machtsposities voor vrouwen. Daarom is het goed dat er mensen zijn die zich inzetten om deze ongelijke beoordeling tegen te gaan. Maar dat is wat anders dan het ontkennen van verschillen tussen man en vrouw.

Vaak hoor je van die libelle-types roepen dat vrouwen ook heus wel kunnen rijden, dat mannen net zo goed als vrouwen thuis kunnen zitten om op de kinderen te passen, en dat er absoluut geen verschil bestaat in ruimtelijk inzicht tussen mannen en vrouwen. Dit is een van de redenen dat ik persoonlijk een ongelooflijke hekel heb aan dergelijke types, en bovendien is het volgens mij gewoon niet waar. Volgens mij kunnen vrouwen minder goed auto rijden, mannen minder goed op kinderen passen en hebben vrouwen minder ruimtelijk inzicht dan mannen. Voordat u bij het lezen van deze woorden meteen op uw achterste benen staat, en mij vol verachting een vrouwenhater noemt, zou ik graag uit willen leggen wat ik hiermee bedoel.

Ten eerste ben ik me er ten diepste van bewust dat het hier om generalisaties gaat, die zoals u vast wel weet vaak ongerechtvaardigd zijn, en in ieder geval betrekking hebben op de groep en niet op het individu. Zo zal ik de laatste zijn die van bovengenoemde eigenschappen een instrument maakt om vrouwen in de praktijk bevooroordeeld te beoordelen. Net zomin als dat het feit dat mannen over het algemeen fysiek sterker zijn dan vrouwen een garantie is dat een willekeurige man sterker is dan een willekeurige vrouw, zijn bovengenoemde eigenschappen gemiddelden en dus zelden één op één vertaalbaar naar individuele gevallen. Maar het punt blijft staan dat als we de gemiddelde cijfers nemen, we toch onmogelijk kunnen zeggen dat mannen gemiddeld genomen niet sterker zijn dan vrouwen.

En volgens mij is het bestaan van verschillen tussen man en vrouw volkomen prima. Want waarom zou het überhaupt erg zijn als de een sterker is dan de ander, of beter kan rijden, zolang deze zijn kracht gebruikt om sneller zware taken uit te voeren, of minder ongelukken op de weg te veroorzaken? Waar de man gemiddeld genomen uitblinkt in deze dingen, zal de vrouw gemiddeld genomen uitblinken in andere zaken, zoals multitasken, communiceren, liefde en onderlinge relaties. En deze natuurlijke specialisatie heeft tot gevolg dat uiteindelijk alles efficiënter gebeurt dan als iedereen overal maar half goed in zou zijn. En wederom, het gaat hier om gemiddelden, dus vrouwen die zeggen dat ze fantastisch auto kunnen rijden, of mannen die beweren dat ze communicatief alle vrouwen die ze kennen verslaan staan volkomen in hun recht. Voornaamste punt van dit betoog is dat de verschillen die er bestaan tussen man en vrouw een goed iets zijn, en dat het ontkennen van deze verschillen niet alleen het ontkennen van de werkelijkheid is, maar ook nog eens onzinnig, aangezien deze verschillen wel degelijk een doel hebben. Vanuit evolutionair oogpunt bekeken was het vroeger uitermate handig als mannen fysiek sterker waren dan vrouwen, aangezien zij zich zo konden specialiseren voor de jacht, waardoor vrouwen niet meer hoefden te jagen en zich konden bekommeren om de kinderen. Hierdoor werden vrouwen weer beter in het sociale gedeelte van samenleven, en werden er uiteindelijk én meer herten gevangen, én kregen de kinderen een betere opvoeding. Een win-win situatie zou ik zo zeggen.

Dat de samenleving van tegenwoordig helemaal niet meer lijkt op de omstandigheden waarin we als mensheid moesten specialiseren om te overleven, zal er waarschijnlijk toe leiden dat verschillen tussen mannen en vrouwen steeds meer zullen gaan verdwijnen. Dit vindt ik persoonlijk echter eerder een verdrietige gedachte dan een blijde, aangezien het afbreuk zal doen aan de diversiteit van het leven, en ik vrouwen juist zo leuk vind omdát ze soms anders zijn dan mannen.

One thought on “Waarom er wel verschillen zijn tussen mannen en vrouwen.

  1. Heide says:

    Mooi stuk, en ben het eensch! Je moet ook niet willen dat vrouwen net zo goed kunnen autorijden als mannen, want dan heb ik niks meer om me mateloos aan te irriteren op de weg. Mits ze mij niet rammen uiteraard. In de top van het bedrijfsleven ligt het denk ik wel iets genuanceerder. Daar zijn gegeneraliseerde eigenschappen van man/vrouw volgens mij namelijk veel minder belangrijk, en vervagen de lijnen écht van wat nodig is in een bepaalde functie. Lager in de samenleving, of beter gezegd lager op de arbeidsladder, zijn die verschillen groter. Zo kan ik me nog herinneren dat er bij ‘ons’ op de vuilniswagen geen vrouwen waren toegestaan. Hier heb ik nog nooit een vrouw over horen klagen! Hoezo, selectieve verontwaardiging? Waar zijn die principes! Mijn conclusie; mooi om de man-vrouw-discussie eens op een niet kinderachtige (wij zijn beter-)manier gevoerd te zien worden.

En wat denk jij?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: