De ironie van de ergernis

Marco van der Heide

Ooit kwam ik in een redelijk intellectueel gesprek met een Marokkaanse jongen tot de conclusie dat ik tot een groot aantal minderheden behoor. Gezien het feit dat Marokkanen in Nederland als een etnische minderheid worden betiteld, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat hier sprake is van enige vorm van ironie.

Na enig denkwerk kwam ik tot een concreet voorbeeld; ik erger me heel regelmatig aan de ergernis van anderen, en heb sterk het gevoel daarbij tot een minderheid te behoren. Daarnaast heb ik het idee dat deze vertakking een nog sterkere vorm van ironie vertoont dan de oorspronkelijke stam van de boom, waardoor mijn hersens op hol zijn geslagen.

Ironie in ironie. Dat doet me denken aan de film Inception uit 2010, over een droom in een droom . Ook tijdens het bekijken van deze film sloegen mijn hersenen op hol.

Voor de oplettende lezer; het klopt dat ik in het eerste geval typte dat mijn hersens op hol sloegen, en in het tweede geval mijn hersenen. Ook ik constateer in dit geval de inconsistentie in mijn consequentheid, om opnieuw in ironische termen te spreken. Het hersengevalletje was geen verspreking, maar een (redelijk nutteloos en vergezocht) bruggetje naar de voorbeelden van mijn betoog.

Ik erger me namelijk aan het feit dat er mensen zijn die zich ergeren aan iemand die hen wijst op gemaakte grammaticale fouten, schriftelijk of verbaal. Ook erger ik me aan het bioscooppubliek dat na afloop van de toch geniale film Inception klaagt over het feit dat er geen tijd is vrij gemaakt voor een pauze.

Overigens constateerde de nog beter oplettende lezer ook hier een verdekt bruggetje; dit voorbeeld in een voorbeeld, over de ergernis aan de ergernis, doet denken aan Inception.

Dat dit verhaal na één keer lezen vaag is, dat snap ik. Dat was de film Inception na één keer kijken ook. Bij een tweede poging wil ik nog een ironische tip meegeven; neem een pauze, dat helpt.


En wat denk jij?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: