Een goed signaal van kiezend Nederland

Er gloort weer hoop aan de politieke horizon; net voor de deadline van de Europese Unie heeft de zogenaamde Kunduz-coalitie een bezuinigingsplan weten op te stellen dat over het algemeen goed is ontvangen. Van CDA en VVD mocht de insteek om tot een akkoord te komen worden verwacht, en voor D66 en ChristenUnie was de politieke afstand overbrugbaar. De grootste pluim kan naar GroenLinks, dat landsbelang voor eigenbelang stelde en zo aan de Partij van de Arbeid en in mindere mate aan SP liet zien hoe het ook kan.

Dat de PvdA niet meedeed met het opstellen van het bezuinigingsplan, is een kwalijke zaak. De partij had van oppositievoeren over moeten gaan op beleid maken in plaats van de verkiezingscampagne vervroegd in te zetten. Deze strategie, het mijden van impopulaire beslissingen om stemmen te winnen bij de komende verkiezingen, heeft de nieuwe leider Diederik Samsom terecht veel kritiek opgeleverd. Hij begon sterk, maar dit heterdaadje is zijn imago bepaald niet ten goede gekomen.

Deze massale kritiek van de grote massa op de PvdA is om een tweetal redenen een erg positieve ontwikkeling voor ons land. Het gros van de Nederlanders was altijd erg sceptisch als het op bezuinigen aankwam, terwijl het besef nu steeds meer lijkt te komen dat inleveren voor iedereen bittere noodzaak is. Daarnaast is het winnen van stemmen over de ruggen van klagende kiezers, en dus tegen het landsbelang, hevig bekritiseerd; een mooie ontwikkeling met nieuwe verkiezingen op komst.

Dat de SP er genadig vanaf komt, is de andere kant van het verhaal. Denkt Roemer oprecht dat het op dit moment beter is om harde bezuinigingen achterwege te laten, of is hij een wolf in schaapskleren die de strategie van Samsom slechts een aantal tandjes subtieler hanteert? Ook deze partij kan hier een voorbeeld nemen aan GroenLinks, dat ondanks linkse overtuigingen het landsbelang boven nog te verkrijgen macht stelde en daarvoor juist met macht zal worden beloond.

De imagoschade die ‘rechts’ opliep tijdens de kabinetsformatie en de beleidsvoering, en de opkomst van links door simpel gezegd te profiteren van de problemen die de crisis voor het gevallen kabinet met zich mee brachten, lijkt door de Houdini-act van de laatste dagen minder sterk uit te vallen dan zich deed aanzien. Naar mijn mening een goede ontwikkeling met het oog op de verkiezingen in september. Ook de komende jaren zal verder bezuinigen nodig zijn en rechtse aanwezigheid in het nieuw te vormen kabinet zal dat ten goede komen.

Dat er een discrepantie bestaat tussen het beleid dat een politicus dénkt te moeten uitstippelen en het beleid dat hij ook daadwerkelijk uitstippelt is binnen het huidige politieke systeem dat ons land kent onvermijdelijk. Samson maakte het echter net wat te bont en het is mooi om te zien dat hij hier niet zo maar mee wegkomt. Het landsbelang is nu wat telt, en dat hebben de vijf Kunduz-partijen zich gelukkig op tijd gerealiseerd.

Marco van der Heide.

2 thoughts on “Een goed signaal van kiezend Nederland

  1. Squa says:

    “…ondanks linkse overtuigingen het landsbelang boven nog te verkrijgen macht stelde..,,
    Betekent het hebben van linkse overtuigingen hetzelfde als het landsbelang verwaarlozen?

  2. heide89 says:

    Zo kun je het lezen, maar zo was het niet bedoeld. GroenLinks ging akkoord met een plan dat toch overwegend rechts genoemd kan worden. Het zette eigen linkse overtuigingen even on hold en bewees het land zo een dienst. Beter dit akkoord dan een grote kans op geen akkoord.

En wat denk jij?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: