Perfectionisme

Christian Bruin

Perfectionisme. Een mooi woord om te zien. Als je het op zou zoeken in een woordenboek, klinkt zelfs de betekenis mooi: ‘het streven naar volmaaktheid’. Maar schijn bedriegt. Perfectionisme verlamt.

De perfectionist (m/v) streeft naar volmaaktheid, maar volmaaktheid bestaat niet. Daardoor ontstaat het risico dat de perfectionist zijn streven staakt. Hij is bang dat hij niet aan de verwachtingen van zichzelf of de vermeende verwachtingen van anderen kan voldoen. En daarom doet hij maar niets. De angst heeft hem verlamd.

Perfectionisme manifesteert zich op twee manieren. De eerste manier is duidelijk te herkennen. Mensen die zichzelf kapot werken, omdat ze nooit goed genoeg denken te zijn. Het zijn die mensen die tijdens hun studie al in een burn-out raken, omdat ze in hun hoofd een eisenpakket hebben waar ze aan moeten voldoen.

De tweede manier waarop perfectionisme zich manifesteert is subtieler en in eerste instantie lastiger te herkennen. Maar ook hier heeft perfectionisme een verlammende werking als je niet op let. Ik doel hier op mensen die pas in actie komen als de omstandigheden perfect zijn. Iemand speelt bijvoorbeeld niet meer op zijn gitaar, omdat hij vindt dat zijn gitaar niet goed genoeg is. Of het lijkt iemand heel leuk om te leren koken, maar dan moet hij eerst een veel betere keuken hebben. En tot die tijd doet hij niets. Helaas komt het moment nooit dat hij die perfecte gitaar of keuken zal verkrijgen. Het zal namelijk nooit genoeg zijn. Dit type perfectionisme heeft naast een verlammende werking ook de neiging ontevreden te stellen. Iemand geniet bijvoorbeeld niet van zijn boek, omdat het geen hard-cover is, maar een pocket-editie. Terwijl de inhoud in beide boeken hetzelfde is.

Volmaaktheid bestaat niet. Het is een concept, een ideaal in je hoofd. Richt je niet op het resultaat van je handeling, maar liever op de handeling zelf. Laat het resultaat van je handeling dus los. Dan is het veel leuker en meer ontspannen om iets te doen. Je raakt mogelijk in de flow. En in die ontspannen maar geconcentreerde toestand bereik je het beste resultaat. Streef daarentegen naar volmaaktheid en je zult het nooit bereiken.

Was getekend,

Een ex-perfectionist

3 thoughts on “Perfectionisme

  1. Anneke says:

    Een mooi stuk, met name de ondertekening brengt een glimlach op mijn gezicht. Hier spreekt iemand die pas zal gaan schilderen als ze een nieuw huis met atelier heeft….. Je raadt het al – dat huis is er al, maar de tijd is er nog steeds niet. Ik zal je raad ter harte nemen.

  2. heide89 says:

    Mooi stuk, mooie visie! Had er nog nooit zo over nagedacht. Zoals in veel gevallen ligt volgens mij ook hier weer de waarheid in het midden. Te snel tevreden zijn leidt tot te weinig ambitie en dus te weinig vooruitgang, maar dit andere uiterste dus kennelijk ook. Houd dit vast!

  3. Christian Bruin says:

    Dank jullie wel! Het staat voor mij nog niet vast of ambitie tot vooruitgang leidt of – anders gezegd – wat precies vooruitgang is en wat niet. Wel maak ik onderscheid tussen tevredenheid en onverschilligheid.

En wat denk jij?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: