Author Archives: Kees Fluitman

De klokkenluider van Groningen

Image

Kees Fluitman

Het was een mooie dag in een nog mooiere stad. Neen, het is elke dag een mooie dag in deze super mooie stad. Behalve wanneer de klokkenluider zijn Orgeltje en Belletjes laat gieren en brullen.

Continue reading

Wie het beste les geeft, wint.

Kees Fluitman

Iedereen wil het beste voor zijn kinderen. Onderwijs staat voorop, maar kwalitatief onderwijs blijkt geen vanzelfsprekendheid. Het wel en wee van onze kinderen staat dan ook altijd ter discussie, van ouder-leerkracht gesprek tot werkveld overleg. De laatste tijd klinken doffe klanken en hevig geklaag over de werkwijze van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het OCW, bestaande uit minister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart en staatssecretaris Halbe Zijlstra, dragen op hun manier een steentje bij aan veranderingen die het onderwijs moeten verbeteren. Het zal u ook niet ontgaan zijn dat er gesleuteld gaat worden aan Passend Onderwijs, waar in totaal 300 miljoen euro bezuinigd wordt. Maar daarnaast heeft het OCW 16 november een kamerbrief ingestuurd met een voorstel voor het opstellen van een experiment met prestatiebeloningen in het onderwijs. Het experiment moet uitwijzen of bonussen in het onderwijs de kwaliteit van onderwijs verbeteren. Er ging meteen een klokkentorenbel in mijn hoofd klingelen. Want wat zijn de gevolgen van een competitief ingesteld onderwijsstelsel en willen “we” dat uberhaupt? Continue reading