Category Archives: Politiek

Oproep aan zwevend Nederland

Een willekeurige steekproef in een willekeurige winkelstraat zal het uitwijzen. Mensen vinden politiek over het algemeen maar een saaie bedoeling. Lijsttrekkersdebatten, verkiezingsprogramma’s en begrotingsplannen; de vreugde straalt er inderdaad niet echt van af. Toch denk ik dat het ontzettend belangrijk is dat er tijdens de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen op 12 september een reële verkiezingsuitslag uit de bus komt. De sleutel daartoe ligt bij de stemgerechtigden.

Continue reading

Een storm om een glas water

Madelein van der Stouwe

Bij de verkiezingen van 2010 stemde ik op GroenLinks. Een weloverwogen keuze, waarmee ik heel tevreden was vanwege de combinatie van opvattingen en plannen, verpakt in de aansprekende presentatie van Femke Halsema. Sindsdien is zij vertrokken, kregen we Jolande Sap, of Tofik Dibi, of nee toch Jolande Sap er voor terug en heeft de partij voornamelijk veel zaken voor elkaar gekregen waarmee hun achterban het niet eens is. Als gevolg hiervan ben ik een beetje in de war. Ik ben blij dat de stemwijzer vandaag de lucht weer in is gegaan, wie weet helpt dat mij verder.

Continue reading

Een goed signaal van kiezend Nederland

Er gloort weer hoop aan de politieke horizon; net voor de deadline van de Europese Unie heeft de zogenaamde Kunduz-coalitie een bezuinigingsplan weten op te stellen dat over het algemeen goed is ontvangen. Van CDA en VVD mocht de insteek om tot een akkoord te komen worden verwacht, en voor D66 en ChristenUnie was de politieke afstand overbrugbaar. De grootste pluim kan naar GroenLinks, dat landsbelang voor eigenbelang stelde en zo aan de Partij van de Arbeid en in mindere mate aan SP liet zien hoe het ook kan.

Continue reading

Wie het beste les geeft, wint.

Kees Fluitman

Iedereen wil het beste voor zijn kinderen. Onderwijs staat voorop, maar kwalitatief onderwijs blijkt geen vanzelfsprekendheid. Het wel en wee van onze kinderen staat dan ook altijd ter discussie, van ouder-leerkracht gesprek tot werkveld overleg. De laatste tijd klinken doffe klanken en hevig geklaag over de werkwijze van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het OCW, bestaande uit minister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart en staatssecretaris Halbe Zijlstra, dragen op hun manier een steentje bij aan veranderingen die het onderwijs moeten verbeteren. Het zal u ook niet ontgaan zijn dat er gesleuteld gaat worden aan Passend Onderwijs, waar in totaal 300 miljoen euro bezuinigd wordt. Maar daarnaast heeft het OCW 16 november een kamerbrief ingestuurd met een voorstel voor het opstellen van een experiment met prestatiebeloningen in het onderwijs. Het experiment moet uitwijzen of bonussen in het onderwijs de kwaliteit van onderwijs verbeteren. Er ging meteen een klokkentorenbel in mijn hoofd klingelen. Want wat zijn de gevolgen van een competitief ingesteld onderwijsstelsel en willen “we” dat uberhaupt? Continue reading

Hersenspinsels; een nieuwe vorm van democratie

Marco van der Heide

Sommige opvattingen, die je met de paplepel zijn ingegoten, blijken op een gegeven moment niet zo vanzelfsprekend te zijn als je dacht dat ze zijn. Als jongen van vijf geloofde ik in Sinterklaas, maar dit bleek één grote leugen. Als middelbare scholier geloofde ik dat alles wat in de krant staat, de waarheid is. Dit bleek evenmin waar. En als beginnend student dacht ik dat de Verenigde Staten het beste met de wereld voor hadden. Ik zat er weer naast.

Continue reading

16 miljoen bondscoaches en minister-presidenten

Marco van der Heide

Politiek en voetbal lijken op het eerste gezicht weinig raakvlakken te vertonen. De eerste voetballer die in de rubriek ‘Persoonlijk’ in het populaire weekblad Voetbal International iets zinnigs te zeggen heeft onder het kopje politiek moet nog geboren worden. De stereotype politicus staat op zijn of haar beurt te boek als te serieus om de belangrijkste bijzaak in het leven op de voet te volgen en heeft daar tussen alle vergaderingen door bovendien weinig tijd voor. Ik constateer echter ook een tendens die in beide totaal verschillende werelden parallel loopt. Continue reading