De klokkenluider van Groningen

Image

Kees Fluitman

Het was een mooie dag in een nog mooiere stad. Neen, het is elke dag een mooie dag in deze super mooie stad. Behalve wanneer de klokkenluider zijn Orgeltje en Belletjes laat gieren en brullen.

Continue reading

Waardering van religieus fundamentalisme

Steven Hoppes

Godwin’s law stelt dat naarmate online discussies langer worden, de kans op een referentie aan het nazisme groter wordt. In de praktijk geldt hetzelfde voor religie, of meer specifiek: het al dan niet bestaan van een god. Dat is logisch: iedereen heeft er een mening over en die mening beïnvloedt vervolgens mede hoe men vele fundamentele zaken beschouwt. Dat maakt het geloofsspectrum interessant, wat mij betreft.

Continue reading

Much ado about nothing

Christian Bruin

Ik twijfel of ik nu moet lachen of huilen om wat er het afgelopen weekend in Haren is gebeurd. ‘Twintig arrestaties bij rellen Haren – zwaargewonden naar ziekenhuis’, zo kopt het NRC. Enerzijds is het natuurlijk om te huilen, dat mensen zwaargewond raken. Anderzijds vind ik de omstandigheden waaronder dit is gebeurd, op zijn minst fascinerend.

Continue reading

Oproep aan zwevend Nederland

Een willekeurige steekproef in een willekeurige winkelstraat zal het uitwijzen. Mensen vinden politiek over het algemeen maar een saaie bedoeling. Lijsttrekkersdebatten, verkiezingsprogramma’s en begrotingsplannen; de vreugde straalt er inderdaad niet echt van af. Toch denk ik dat het ontzettend belangrijk is dat er tijdens de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen op 12 september een reële verkiezingsuitslag uit de bus komt. De sleutel daartoe ligt bij de stemgerechtigden.

Continue reading

Een storm om een glas water

Madelein van der Stouwe

Bij de verkiezingen van 2010 stemde ik op GroenLinks. Een weloverwogen keuze, waarmee ik heel tevreden was vanwege de combinatie van opvattingen en plannen, verpakt in de aansprekende presentatie van Femke Halsema. Sindsdien is zij vertrokken, kregen we Jolande Sap, of Tofik Dibi, of nee toch Jolande Sap er voor terug en heeft de partij voornamelijk veel zaken voor elkaar gekregen waarmee hun achterban het niet eens is. Als gevolg hiervan ben ik een beetje in de war. Ik ben blij dat de stemwijzer vandaag de lucht weer in is gegaan, wie weet helpt dat mij verder.

Continue reading

Vrijheid in een gedetermineerde wereld

Job de Grefte

Een belangrijk filosofisch probleem is het probleem van de vrije wil. Dit probleem manifesteert zich het duidelijkst en is het meest prangend in het gebied van de ethiek. Kortgezegd betreft het de spanning tussen natuurkundige determinatie en morele verantwoordelijkheid. Iets uitgebreider gezegd heeft het betrekking op de vraag hoe we iemand moreel ergens voor verantwoordelijk kunnen stellen (bijvoorbeeld voor moord), als al zijn handelingen een oorzaak hebben, en dus door deze oorzaak bepaald zijn.

Continue reading

Perfectionisme

Christian Bruin

Perfectionisme. Een mooi woord om te zien. Als je het op zou zoeken in een woordenboek, klinkt zelfs de betekenis mooi: ‘het streven naar volmaaktheid’. Maar schijn bedriegt. Perfectionisme verlamt.

Continue reading

Doen wat je wilt doen

Christian Bruin

Toen ik op de middelbare school zat, ging mijn aandacht voornamelijk uit naar twee dingen. Ten eerste probeerde ik (vooral bij Duits) uit alle macht mijn ogen open te houden, vaak zonder succes. Ten tweede was ik constant bezig met het bedenken en voorbereiden van een anarchistische revolutie in de klas. Die revolutie is er uiteindelijk helaas nooit gekomen. Maar het moge duidelijk zijn dat school mij niet echt kon boeien. Ik leefde dan ook van weekend naar weekend. Want in het weekend kon ik de dingen doen die ik echt leuk vond. Mijn vermoeden is dat dit voor veel mensen in hun volwassen leven nog steeds geldt. Ze vinden hun werk niet (echt) leuk, maar besteden toch een groot deel van hun tijd hieraan.

Continue reading

Een goed signaal van kiezend Nederland

Er gloort weer hoop aan de politieke horizon; net voor de deadline van de Europese Unie heeft de zogenaamde Kunduz-coalitie een bezuinigingsplan weten op te stellen dat over het algemeen goed is ontvangen. Van CDA en VVD mocht de insteek om tot een akkoord te komen worden verwacht, en voor D66 en ChristenUnie was de politieke afstand overbrugbaar. De grootste pluim kan naar GroenLinks, dat landsbelang voor eigenbelang stelde en zo aan de Partij van de Arbeid en in mindere mate aan SP liet zien hoe het ook kan.

Continue reading

Wie het beste les geeft, wint.

Kees Fluitman

Iedereen wil het beste voor zijn kinderen. Onderwijs staat voorop, maar kwalitatief onderwijs blijkt geen vanzelfsprekendheid. Het wel en wee van onze kinderen staat dan ook altijd ter discussie, van ouder-leerkracht gesprek tot werkveld overleg. De laatste tijd klinken doffe klanken en hevig geklaag over de werkwijze van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het OCW, bestaande uit minister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart en staatssecretaris Halbe Zijlstra, dragen op hun manier een steentje bij aan veranderingen die het onderwijs moeten verbeteren. Het zal u ook niet ontgaan zijn dat er gesleuteld gaat worden aan Passend Onderwijs, waar in totaal 300 miljoen euro bezuinigd wordt. Maar daarnaast heeft het OCW 16 november een kamerbrief ingestuurd met een voorstel voor het opstellen van een experiment met prestatiebeloningen in het onderwijs. Het experiment moet uitwijzen of bonussen in het onderwijs de kwaliteit van onderwijs verbeteren. Er ging meteen een klokkentorenbel in mijn hoofd klingelen. Want wat zijn de gevolgen van een competitief ingesteld onderwijsstelsel en willen “we” dat uberhaupt? Continue reading